01.01.2019 – 30.06.2019 Tarihleri İçin Belirlenen Kıdem Tazminatı Tavanı Hakkında