1 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023 Tarihleri Arasonda Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları Hakkında