10/2/2024 tarih ve VUK-164/2024-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannameleri bakımından bu beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yeniden düzenlenmiştir.