2016/4. Geçici Vergi Döneminde Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları Hakkında