2017/3. Geçici Vergi Döneminde Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları Hakkında