2018/1. Geçici Vergi Döneminde Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları Hakkında