2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Döviz Kurları Hakkında