2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hakkında