2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hakkında