34 Seri No.lu Tebliğ İle KDV Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Son Değişiklikler Hakkında