6770 Sayılı Kanun Kapsamında Prim Ödemelerinin Ertelenmesine İlişkin SGK Duyurusu Hakkında

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı Kanun’un 28 inci maddesiyle, 5510 sayılı Kanunu’na eklenen geçici 72 nci madde ile asgari ücret desteği alanların prim ödeme gün sayısının, günlük 60 TL ile çarpılmak suretiyle bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden; 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarları, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde ödenebilmesine olanak sağlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 30 Ocak 2017 tarihli duyuru yayınlanmıştır.

Buna göre;

  • Prim erteleme işlemleri sonrasında banka tahsilat ekranlarına, sigorta prim teşvikleri ve asgari ücret desteğinin yanı sıra ertelenen kısım düşüldükten sonraki kalan miktar yansıtıldığından, işverenlerin 2016/12. aya ilişkin olup banka tahsilat ekranlarında gösterilen borçların tamamını 31/1/2017 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.

 

  • Öte yandan, 2016/12. aya ilişkin prim borçlarının tamamını (ertelenmiş ve ertelenmemiş  borçları) vadesi içinde ödemek isteyen işverenlerin, 31/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gereken kısım için ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, tekrar ödeme talebinde bulunmaları halinde ertelenmiş prim borçlarını da ödemeleri mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu Duyuruya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/fd28b0c2-5868-4883-a82d-74c4813276fd/duyuru_20170130_06.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=fd28b0c2-5868-4883-a82d-74c4813276fd

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla