7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa İlişkin Yayımlanan 1 Seri No.lu Genel Tebliğ Hakkında