BES’e Otomatik Katılım Uygulamasında Yapılan Değişiklik Hakkında