Bilgi Vermekten Çekinenlerin Cezası

 2018 T.Yılı Bilgi Vermekten Çekinenler İle 256, 257 Ve Mükerrer 257 Nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza (Mükerrer Madde 355)

 

1 – Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600,00 TL,

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
800,00 TL,

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 400,00 TL

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.200.000,00 TL

 

 

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla