Çıraklar İçi Asgari Üc

Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışların; aday çırak ve  çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilmektedir.

İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, 20’den az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemeyeceği belirtilmektedir.

Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır

2016 yılı için  öğrenci, aday çırak ve çıraklara ödenecek asgari ücret tutarları aşağıdaki gibidir

 


2016 Yılında Uygulanacak Ücretler
Günlük Aylık
 Aday çıraklara ve çıraklara 16,47 494,10
20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine 11,77 353,24
20’den az personel çalıştıran işyerlerinde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine 5,88 176,62