Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi İle Tahakkuk Eden Verginin Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında