Denetim Hizmetleri

Sahip olduğumuz KGK, SPK, BDDK, EPDK ve Hazine sigortacılık bağımsız denetim yetki belgeleri ile işletmelerinizin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen standartlara uygunluğunun ve doğruluğunun tespiti denetim teknikleri uygulanarak yapılmakta ve işletmelerinize katma değer sağlayacak bağımsız denetim ve güvence hizmetleri sunmaktayız.

İç denetim hizmetleri

 • Uygunluk denetimi hizmetleri
 • Üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin denetim hizmetleri
 • Finansal tabloların denetim hizmetleri

Bağımsız dış denetim hizmetleri

 • Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne tabi sigorta ve reasürans şirketlerinde bağımsız denetim
 • KGK’ya veya SPK’ya tabi şirketlerde bağımsız dış denetim
 • Enerji piyasasına tabi şirketlerde dış denetim
 • Bankalarda bağımsız dış denetim
 • (İstek halinde) Uluslararası bağımsız dış denetim
 • Konkordato finansal analiz raporu

İletişim Formu

  İşletmelerinize Denetimimizle İtibar Kazandırıyoruz.