2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yayımlanan Borç Ve Alacak Senetleri Reeskont Oranı Hakkında