E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce, 01/01/2020 Tarihinden İtibaren Düzenlecek ve Tutarı 5.000,00 TL ve 30.000,00 TL’yi Aşan Faturaların E-Arşiv Fatura Olarak GİB Portalında Düzenlenmesi Uygulaması Hakkında