Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin Yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında