GEKAP Usul ve Esaslarda Yapılan Önemli Değişiklikler Hakkında