Gelir Vergisinden İstisna Edilen Gündelik Yurt Dışı Tutarları Hakkında