Geri Kazanım Katılım Payı Tebliğinde Yapılan Değişiklik ve GEKAP Beyannamesi Hakkında