İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satış Oranında Yapılan Değişiklik Hakkında