İndirilecek KDV Listesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru