Kanun Yolundan Vazgeçme Seçeneğine İlişkin Yayımlanan Tebliğ Hakkında