Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yayımlanan Tebliğ Hakkında