Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklik Hakkında