Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Son Değişiklik Hakkında