Kısa Çalışmadan, Normal Çalışma Sürelerine Dönüşte SGK Prim Desteğine İlişkin Yayımlanan SGK Genelgesi Hakkında