Kurucumuz İrfan Hüseyin YILDIZ, TÜRMOB Disiplin Kurulu Başkanlığı’na Seçilmiştir

TÜRMOB 22. Olağan Genel Kurulu 15 Ekim 2016 Cumartesi günü Ankara’da toplandı. 16 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin ardından resmi seçim sonuçlarına göre TÜRMOB Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri belirlendi. İHY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş Kurusucu Sayın İrfan Hüseyin Yıldız, TURMOB Disiplin Kurulu Başkanı olarak seçildi. Bünyesinde 100.000’ den fazla Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir’ in bağlı olduğu TÜRMOB, 1989 yılında kurulmuştur. Türkiye’de muhasebe ve denetim mesleğini en üst düzeyde temsil eden meslek örgütü olan TÜRMOB, bağlı tüm YMM ve SMMM odalarına üye olan meslek mensuplarının haklarını ve çıkarlarını savunmayı, mesleki dayanışmayı geliştirmeyi, meslek mensuplarının uluslararası standartlara uyum sağlamasını ve onların yeni iş olanaklarına kavuşmasını, mesleki disiplin ve etik kuralları çerçevesinde yaptıkları hizmetlerin karşılığını almalarını amaçlamaktadır. TÜRMOB Disiplin Kurulu 5 üyeden oluşmakta olup, haklarında İl Oda Başkanlıkları tarafından hüküm verilen üyelerin itirazlarını araştırmak ve son kararı vermekle sorumludur. Sayın Yıldız’a yeni görevinde başarılar dileriz.