Kurucumuz

Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız İrfan Hüseyin Yıldız, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Yeditepe Üniversitesi’nde İngilizce Muhasebe ve Finans dalında Yüksek Lisans yapmıştır. İstanbul, Köln, Londra, Belçika ve Tampa’da yabancı dil eğitimleri almıştır.

İrfan Hüseyin Yıldız, üniversiteden mezun olduğu yıl Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu giriş sınavını kazanarak Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. Sonrasında bu görevinden istifa ederek özel sektörde Çukurova Holding A.Ş.’de Denetim Koordinatörlüğü yapmıştır. 1995 yılında kendisine ait IHY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. (Morison KSi Üyesi) şirketini kurmuştur.

Sorumlu Ortak Baş Denetçimiz olan İrfan Hüseyin Yıldız, Maliye Bakanlığınca verilen Yeminli Mali Müşavirlik ruhsat ve mührüne, SPK ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından verilen denetçi lisansı ve mührüne sahiptir.

Mesleki çalışmalarının yanında, İrfan Hüseyin Yıldız çeşitli kuruluşlarda etkin görevler almıştır. Türkiye Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği’nde (TÜRMOB) Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Yönetim Genel Saymanlık görevlerini üstlenmiştir. Hâlihazırda, TÜRMOB’da Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Ayrıca, İrfan Hüseyin Yıldız, Ticaret Bakanlığı’nda 5 yıl boyunca Reklam Kurulu Üyeliği de yapmıştır.

İrfan Hüseyin Yıldız, çok sayıda seminere ve toplantıya eğitimci ve konuşmacı olarak katılmıştır. Mali ve ekonomik konularda Akşam Gazetesi’nde ve Güneş Gazetesi’nde 15 yılı aşkın köşe yazarlığı yapmıştır. SkyTürk’de uzunca bir süre “Hafta Başı” adlı programda uzman olarak görüşlerini seyircilerle paylaşmıştır. Birçok gazete ve dergide makaleleri, söyleşi ve demeçleri yayınlanmıştır. Hâlihazırda ekonomik konularda birçok televizyon kanalında ihtiyaç duyulduğunda bilgisine ve yorumlarına başvurulmaktadır.

İletişim Formu

    İşletmelerinize Denetimimizle İtibar Kazandırıyoruz.