Kurumlar, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, KDV, GEKAP ve Harç Bildirimlerinde Yapılan Değişiklikler Hakkında