Sermaye Arttırımında İndirim, İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde Faaliyette Bulunan Kurumların Elde Ettikleri Kazançlarda İndirim, Sermaye Azaltımında Vergileme Hususlarının Yer Aldığı 21 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Hakkında