Sözleşmelerin Türk Lirası Cinsinden Yapılmasını Zorunlu Kılan Karar Hakkında

SÖZLEŞMELERİN TÜRK LİRASI CİNSİNDEN YAPILMASINI ZORUNLU KILAN KARAR HAKKINDA

13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de “Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi aralarında düzenledikleri bazı sözleşmelerde, sözleşme bedelinin Türk Lirası olarak belirlenmesi zorunlu kılınmaktadır.

Söz konusu 85 sayılı Karara göre; Türkiye’de yerleşik kişiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek haller hariç olmak üzere kendi aralarında yapacakları;

1- Menkul ve gayrimenkul alım satım,

2- Taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing,

3- İş, hizmet ve eser

sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacaklardır.

Yine Karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek haller dışında düzenlemenin yürürlüğe girdiği 13.09.2018 tarihinden itibaren 30 gün içinde, yukarıdaki nitelikteki olan ve daha önce yapılmış olan yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedellerin TL’ye çevrilmesi gerekmektedir. Kararda, döviz cinsinden yapılmış sözleşmelerin hangi döviz kuru üzerinden TL’ye çevrileceği hususunda herhangi bir belirleme yapılmamıştır

Ayrıca konu ile ilgili olarak uygulamada oluşabilecek tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla, önümüzdeki günlerde bir yönetmelik yayımlanacak olup; söz konusu yönetmelik yayımlandığında sizlere ayrıca da bir bilgilendirme yapılacaktır.

Söz konusu Karara ise aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180913-7.pdf

 

 

  İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                        Saygılarımızla