Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 1) Hakkında