Varlık Barışına İlişkin Yayımlanan Genel Tebliğ Hakkında