VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru