Yurt Dışında Elde Edilen Bazı Kazançlara 7143 Sayılı Kanun Kapsamında İstisna Uygulanabilmesi İçin Öngörülen Sürelerin Uzatılması Hakkında

31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de 48 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Buna göre; yurt dışı iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar, yurt dışı iştirak kazançları, yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde edilen ticari kazançlar, yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde edilen ticari kazançlar ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları 7143 sayılı Kanun kapsamında gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için öngörülen süreler, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, 7143 Sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin “Varlık Barışı”na ilişkin 13 üncü fıkrasının (h) bendi kapsamında;

1) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;

  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,
  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,
  • Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,

31/10/2018 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, 18.05.2018 tarihinden itibaren 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

2) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

 

Bu Karar ile yukarıda belirtilen;

  • 31/10/2018 tarihine kadar elde edilen kazançlara ilişkin süre 30.04.2019 tarihine,
  • 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması şartı 30.06.2019 tarihine

uzatılmıştır.

 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180831.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180831.htm

 

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla