Yurtiçi ve Yurtdışı gündelikler

YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÜNDELİK TUTARLARI

6.1.2016 tarihli Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “Yurt İçi Gündeliklere İlişkin Genel Yazı”sı ile vergiden müstesna gündelik tutarları; ayrıca 10 Ocak 2016 tarih ve 29589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8363 sayılı B.K.K. ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak yolculuklarda verilecek gündelikler ve gelir vergisinden istisna harcırah tutarları yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde uygulanacak gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları ile bu tutarlara karşılık gelen yeni gelir dilimlerinin yer aldığı tablo aşağıdaki şekilde olacaktır.

1) 01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 Döneminde Yurt İçi Harcırah Tutarları

 Brüt Aylıklar (TL) Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)
2.234,04 ve fazlası 55,00
2.218,05 ila 2.234,03 45,92
2.022,65 ila 2.218,04 42,72
1.773,97 ila 2.022,64 40,05
1.471,54 ila 1.773,96 35,24
1.471,53 ve daha azı 34,18

Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilecektir

2) 01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 Döneminde Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

10 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete’de 2016/8363 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararda yurt dışı gündelik tutarlarına ilişkin cetvele de yer verilmiştir.

Buna göre, brüt aylık tutarı 2.234,04 TL‘den fazla olan çalışanlar için 1 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıdaki cetvelden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Ülkelere Göre Gündelik Tutarlar 
A.B.D. (A.B.D. Doları) 182
Almanya (Euro) 164
Avustralya (Avustralya Doları) 283
Avusturya (Euro) 166
Belçika (Euro) 161
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238
Finlandiya (Euro) 148
Fransa (Euro) 160
Hollanda (Euro) 156
İngiltere (Sterlin) 115
İrlanda (Euro) 155
İspanya (Euro) 158
İsveç (İsveç Kronu) 1.359
İsviçre (İsviçre Frangı) 283
İtalya (Euro) 152
Japonya (Japon Yeni) 31.405
Kanada (Kanada Doları) 244
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50
Lüksemburg (Euro) 161
Norveç (Norveç Kronu) 1.193
Portekiz (Euro) 155
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) 617
Yunanistan (Euro) 158
Kosova (Euro) 123
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 157

Ayıca anılan Kararın 4. maddesi gereğince, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, yukarıdaki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanmaktadır.

3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ve Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

Yukarıda belirtilen 2016/8363 sayılı Karar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan seyahatler nedeniyle vergisiz olarak ödenebilecek harcırah tutarları değiştirilmiş; KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin gelir vergisinden istisna tutarı brüt aylık seviyeleri 2.234,04 ve daha fazlası olanlar için 140,50 TL olarak belirlenmiştir.