Vergi Hizmetleri

İşletmelerinizin potansiyelini tamamen kullanabilmeleri amacıyla, şeffaf bir raporlama sistemi ve mevzuat gereksinimleri çerçevesinde, farklı sektörlere özgü vergi stratejileri ve vergi danışmanlığı konularında hizmet vermekteyiz.

Tasdik Hizmetleri

 • Yıllık kurumlar vergisi ve gelir vergisi beyannameleri ve eklerinin tam tasdiki
 • Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve gelir vergisi kesintilerinin iadesi ile mahsup işlemlerinin tasdiki
 • Vergi Kanunları, Teşvik Mevzuatı ve 3568 sayılı Kanun hükümlerine göre öngörülen istisna, indirim ve muafiyetlere ilişkin tasdikler
 • Sosyal Sigortalar Kanunu, Teşvik Mevzuatı ve 3568 sayılı Kanun hükümlerine göre öngörülen istisna, indirim ve muafiyetlere ilişkin tasdikler
 • Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan raporların tasdiki

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri        

 • Stratejik vergi planlamasına yönelik hizmetler
 • Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
 • Şirket yapılandırılmasına yönelik hizmetler
 • Transfer fiyatlandırmasına yönelik hizmetler

İletişim Formu

  İşletmelerinize Denetimimizle İtibar Kazandırıyoruz.