Vergi Hizmetleri

İşletmelerinizin potansiyelini tamamen kullanabilmeleri amacıyla, şeffaf bir raporlama sistemi ve mevzuat gereksinimleri çerçevesinde, farklı sektörlere özgü vergi stratejileri ve vergi danışmanlığı konularında hizmet vermekteyiz.

Tasdik Hizmetleri

  • Yıllık kurumlar vergisi ve gelir vergisi beyannameleri ve eklerinin tam tasdiki
  • Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve gelir vergisi kesintilerinin iadesi ile mahsup işlemlerinin tasdiki
  • Vergi Kanunları, Teşvik Mevzuatı ve 3568 sayılı Kanun hükümlerine göre öngörülen istisna, indirim ve muafiyetlere ilişkin tasdikler
  • Sosyal Sigortalar Kanunu, Teşvik Mevzuatı ve 3568 sayılı Kanun hükümlerine göre öngörülen istisna, indirim ve muafiyetlere ilişkin tasdikler
  • Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan raporların tasdiki

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri        

  • Stratejik vergi planlamasına yönelik hizmetler
  • Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
  • Şirket yapılandırılmasına yönelik hizmetler
  • Transfer fiyatlandırmasına yönelik hizmetler

İletişim Formu

İşletmelerinize Denetimimizle İtibar Kazandırıyoruz.