IHY Hakkında

IHY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., 24.08.1995 tarihinde kendi alanında üstün derecede bilgi ve tecrübeye sahip beş ortak yeminli mali müşavir tarafından kurulmuştur. Şirketimizin halihazırdaki Yönetim Kurulu Başkanı, Kurucumuz ve Sorumlu Ortak Baş Denetçimiz İrfan Hüseyin YILDIZ‘dır.

Şirketimizin vergi departmanının sorumlu müdürü YMM İrfan Hüseyin YILDIZ, bağımsız dış denetim departmanının sorumlu müdürü SMMM Esma YILDIZ‘dır.

Konusunda uzman, yabancı dil bilen, teknoloji kullanma becerisi yüksek personelimiz ile birlikte şirketimizin kurumsal yapısı her geçen gün daha da güçlenmektedir.

Şirketimiz, merkezi İngiltere’de bulunan ve dünyanın önde gelen prestijli denetim firmaları arasında yer alan “MORISON KSi” üyesi ve Türkiye Temsilcisidir. Şirketimiz, Türkiye Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK’nın) denetiminde tabidir ve Türkiye’deki Bağımsız Dış Denetim Derneği’nin üyesidir.

Sürekli yenilik, teknolojik donanımını artırma, uzmanlık alanlarını genişletme ve kurumsallaşma çabası içerisinde olan şirketimiz; Maliye Bakanlığı’nın vermiş olduğu “Yeminli Mali Müşavirlik” yetkisini, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun vermiş olduğu “Bağımsız Dış Denetim” yetkisini, Hazine Müsteşarlığı’nın vermiş olduğu “Banka Denetim” ve “Sigorta Şirketleri Denetim” yetkisini ve “Enerji Şirketleri Denetim Yetkisi’ni titizlikle ve aktif olarak kullanmaktadır.

İşletmelerinizin muhasebelerini, mali tablolarını ve faaliyet sonuçlarını, uluslararası denetim standartlarına göre denetleyip, uluslararası finansal raporlama standartlarına göre raporlar hazırlamaktayız. Böylelikle ilgili taraflara olumlu, olumsuz veya şartlı görüşler sunmaktayız.

Saygılarımızla,

IHY BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.

Vizyonumuz

 • Müşterilerimize özel ve onların ihtiyaçlarını gözeten çözümlerle fark yaratmak
 • Mesleki gelişimin bir parçası olmak için evrensel ilkeler doğrultusunda yeniliklere öncülük etmek
 • Mesleğimizi yaparken en yüksek iş ve etik standartları yakalamak
 • Müşterilerimizin sorunlarını sahiplenmek suretiyle müşteri memnuniyetini sağlamak
 • Çalışanlarımızın mutluluğunu ve sürekli gelişimini desteklemek
 • Bireylerin hayal güçlerine, yaratıcılıklarına ve yeteneklerini desteklemek
 • Mesleğimiz ile ilgili tecrübe ve deneyimleri bir sonraki kuşaklara aktarmak
 • Çözümlerimizi bağımsızlık ilkesine uygun olarak bütün tarafların yararı için kullanmak

Misyonumuz

 • Yeteri sayıdaki nitelikli, işinin ehli, mesleki etik kurallara bağlı kadrolar ile müşterilerimize yüksek kalitede hizmetler sunmak
 • Mali risklerin tespitini, iyi yönetimin desteklenmesini, müşterilerimizin kurumsallaşmasını sağlayan uluslararası standartlarda muhasebe sistemi, raporlama, denetim ve danışmanlık hizmetleri vermek
 • Başta vergi hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku ve sermaye piyasası mevzuatı olmak üzere müşterilerimizin yasalara uyumlarını sağlamak ve muhtemel ihtilaflara çözümler getirmek
 • Müşterilerimizi birer iş ortağı olarak görerek deneyim, profesyonel uzmanlık ve kaynaklarımızı kullanarak tüm tarafların yarar sağlayacağı uzun süreli bir ilişki kurmak

İletişim Formu

  İşletmelerinize Denetimimizle İtibar Kazandırıyoruz.