01.07.2019-31.12.2019 Tarihleri Arası Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Hakkında