2017/2. Geçici Vergi Döneminde Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları Hakkında