2017/3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 46 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 12,37 (yüzde oniki virgül otuzyedi) olarak tespit edildiği ilan edilmiştir.

Buna göre, 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga Ek 1 – 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlarla ilgili olarak 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, 2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde % 12,37 oranında artırılarak kullanılabilecektir.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında, 08.04.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları ise Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.

Buna göre, 2017 yılının ilk dokuz aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %9,78 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar üçüncü geçici vergi döneminde %9,78 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

 

 

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla