2017/4. Geçici Vergi Döneminde Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları Hakkında