2018 Çırak ve Öğrenciler İçin Asgari Ücret Tutarları

Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışların; aday çırak ve  çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilmektedir.

 

İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının ;

  • 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan,
  • 20’den az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden,
  • Aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemeyeceği belirtilmektedir.

 

NOT : Mesleki Eğitim gören öğrencilere yapılacak olan ödemelere ilişkin hesaplama, net asgari ücretten asgari geçim indirimi düşülerek, kalan tutarın iş yerinde çalışan personel sayısına göre belirlenen oran ile çarpılması suretiyle uygulanmalıdır

Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır

2018 yılı için  öğrenci, aday çırak ve çıraklara ödenecek asgari ücret tutarları aşağıdaki gibidir

2018 Yılında Uygulanacak Ücretler
Günlük Aylık
Aday çıraklara ve çıraklara ( Brüt asgari ücret x 0.30 ) 20,30 608,85
20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine ( Net asgari ücret – AGİ X 0.30 ) 14,51 435,27
20’den az personel çalıştıran işyerlerinde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine ( Net asgari ücret – AGİ X 0.15 ) 7,25 217,64

 

 

 

 

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla