2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 48 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %4,54 (yüzde dört virgül ellidört) olarak ilan edilmiştir.

Buna göre, 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga Ek 1 – 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlarla ilgili olarak 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, 2018 yılı birinci geçici vergi döneminde %4,54 (yüzde dört virgül ellidört) oranında artırılarak kullanılabilecektir.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında, 08.04.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları ise Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.

Buna göre, 2018 yılının ilk 3 aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %5,29 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar birinci geçici vergi döneminde %5,29 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla