2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar Hakkında