2019 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları Hakkında